Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru interesul acordat paginii noastre de website!

În vederea unei colaborări corecte şi de lungă durată, Pizza Shop & Espresso Bar vă recomandă să analizaţi cu atenţie termenii şicondiţiile de utilizare a paginii web pentru a beneficia de o experienţă optimăşi adecvată a serviciilor prezentate pe site-ul nostru. Accesarea şi utilizareawebsite-ului implică acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos.Învederea promovării unor servicii profesioniste, conform normelor legale învigoare, PT MASTER FRANCHISE SRL îşi rezervă dreptul de a modificaprevederile expuse mai jos, fără o notificare prealabilă către utilizatori.Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii şi condiţiile de utilizareale site-ului, accesând pagina “Termeni şi condiţii” în orice moment.

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.pizzashop.ro

INTRODUCERE
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.pizzashop.ro decătre potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site,acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Toateinformaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea PT MASTER FRANCHISE SRL, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informareprealabilă. Întregul conţinut al site-ului este protejat prin Legea drepturilor deautor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare lapagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de PT MASTER FRANCHISE SRL. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea,transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materialederivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmareascrisă din partea PT MASTER FRANCHISE SRL. Accesul siutilizarea site-ului sunt gratuite si au scopul de a veni inajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor sirapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.Informațiileprezente pe site-ul sunt de interes general și sunt puse ladispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acesteipagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina.Puteți copia și tipări informatiile prezentate pe site pentru folosințadumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații,conținutul site-u nu poate fi reprodus, modificat sauexploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților PT MASTER FRANCHISE SRL.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conţinutulinformaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor,produselor şi serviciilor PT MASTER FRANCHISE SRL. PT MASTER FRANCHISE SRL nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente carear putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, societatea nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produseprin utilizarea site-ului său.Toate informațiile prezentate pe site cu privire la serviciile oferite, informații,campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titluinformativ.Nimic dinconținutul site-ului nu poate constitui o ofertă fermă de acontracta și nu poate angaja răspunderea PT MASTER FRANCHISE SRL în lipsaunor acorduri ulterioare. Reprezentanțiiși consultanții PT MASTER FRANCHISE SRL nu fac nicio declarație, promisiunesau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvatal prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicioobligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în modexpres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite caurmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte. PT MASTER FRANCHISE SRL nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că vadepune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remediereaeventualelor erori.Orice persoană care doreşte să devinaparte a unei francize din cele prezentate si detinute de PT MASTER FRANCHISE SRL este rugată să contacteze PT MASTER FRANCHISE SRL prin intermediul paginii de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAŢII PERSONALE
Când prin intermediul prezentuluisite vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificareadumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mainecesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site. Natura informaţiilor solicitate sereferă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresăde e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate serviciile PT MASTER FRANCHISE SRL, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate. Cu scopul de a răspunde mai binenevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prinintermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrărielectronice.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI
Metodele prin care vizitatoriisite-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe pagina de contact a site-ului. Această contactare are loc pentru acere informații despre serviciile noastre, pentru a ne solicita informatiicomerciale si/sau financiare despre francizele aflate in portofoliu, pentru ane consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciilenoastre, etc.Inițierea contactului de către dumneavoastrăîl considerăm / reprezintă consimțământul dumneavoastra pentru a vi se furniza informatiile solicitate. Ulterior desfășurării comunicăriiinițiale, PT MASTER FRANCHISE SRL își stabilește ca interes legitimposibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevantesolicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informațiipot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noicare vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematicadiscutată. Comunicarea seva realiza prin intermediul Microsoft Outlook.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul sitepoate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de PT MASTER FRANCHISE SRL utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se aflăsub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestorlegături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoareacelor site-uri.Francizat Full Service nu poategaranta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urileunor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoanăcare vizitează site-ul şi care oferă date sau informaţii cucaracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în modexpres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţiipersonale de către PT MASTER FRANCHISE SRL în vederea efectuării de studii depiaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor demarketing direct; soluţionarea de către PT MASTER FRANCHISE SRL a cererilor,întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de PT MASTER FRANCHISE SRL şi permise de lege, ce nufac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. PT MASTER FRANCHISE SRL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.Utilizarea încontinuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc aldumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie aacestor date. Pentru orice nelămurire în legăturăcu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şila protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.