Politica de confidențialitate

1. Introducere
PT MASTER FRANCHISE SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul Bdul. Gheorghe Sincai, Nr. 2A, Sector 4, Bucuresti, avand cod de identificare fiscala RO 37662937, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7994/29.05.2017, denumita in continuare „Pizza Shop & Espresso Bar”) este operator al datelor personale transmise prinintermediul acestui site. Precizam ca nu vom solicita ori primi informatii, de orice natura, de la copiii sub 16 ani. Pizza Shop & Espresso Bar se angajeaza sarespecte confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile permise de legislatia aplicabila. Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile noastre privind colectareasi utilizarea datelor dvs. personale si va stabileste drepturile la confidentialitate. Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, vom actualiza din cand in cand aceasta notificare de confidentialitate pe masura ce vom integra noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidentialitate. In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant (dupa cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare si vom solicita consimtamantul dvs. suplimentar.

2. Contextul legislativ
Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectiadatelor” sau „GDPR”) avemobligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurilespecificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-uluinostru, in acord cu prevederile GDPR.

3. Responsabilul cu protectiadatelor cu caracter personal
Am desemnat un responsabil cu protectia datelor pentru toate aspectele legate de protectia datelor cucaracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelorcu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitareadrepturilor dvs., potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special dacaaveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram dateledvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contactaresponsabil cu protectia datelor este: office@pizzashop.ro

4. Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale

4.1 Informatiipersonale pe care ni le oferiti

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

• informatii despre computerul dvs. si despre vizitele siutilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului,sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile depagina si caile de navigare ale site-ului);
• informatiile pe care ni le furnizati atunci candutilizati formularul de contact „Aplica acum!” (inclusiv informatiile dvs. de contact);· informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a vaabona la notificarile prine-mail si / sau buletine de stiri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
• informatiile pe care ni le furnizati atunci candutilizati serviciile sauinformatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusivcalendarul, frecventa si modelul utilizarii serviciilor);
• informatiile pe care ni le furnizati atunci cand necontactati prin intermediul Facebook;
• informatiile pe care ni le furnizati atunci cand necontactati prin intermediul sectiunii „Franciză” sau „Cariere”;
• informatiile pe care ni le furnizati atunci cand decidetisa aplicati pentru un post in cadrul companiei noastre;
• informatiile continute in sau legate de orice comunicarepe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicariisi datele asociate cu comunicarea);
• orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.

4.2 Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.
Va puteti bucura de acestsite fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs. Unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furnizaserviciile pe care le-ati solicitat. Puteti gestiona datele comunicate de dvs.si va puteti retrage oricand acordul pentru comunicarea de marketing(publicitate). Va rugam sa retineti ca,daca nu ne dati datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. sisa va furnizam serviciile descrise mai jos.

4.3 Scopurile utilizarii datelor dvs. cu caracter personal
Datele personale transmiseprin intermediul acestui site si datele personale pe care le-am colectat de ladvs. sau de la terti sau din surse publice vor fi utilizate in scopurilespecificate in aceasta

Politica de confidentialitate

In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs.personale in urmatoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

i. Comunicari, bazate pe interesul legitim al Pizza Shop & Espresso Bar potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR:
Daca ne-ati contactat prin intermediul acestui site sauin alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, numarul de telefon,locatia si alte informatii pe care ni le-ati furnizat pentru a va putearaspunde la intrebari, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonica saualte comunicari;

ii. Recrutare, internship, recomandare, in bazaconsimtamantului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR:
Daca sunteti potential angajat sau intern, putemprocesa numele dvs. complet, datele de contact, CV-ul si specializarile,profilurile sociale, data nasterii, istoricul educatiei, referintele, istoriculangajarilor, interese personale / profesionale, abilitati lingvistice,asteptari salariale, interese de relocare, statut familial, cetatenie,certificari, rezultatele testelor, informatii profesionale disponibilepublicului despre dvs. pentru a va ajuta sa aplicati pentru locuri de munca incadrul companiei noastre.

iii. Francizare, bazat pe contractul nostru cu dvs. potrivitart. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR:
Daca deveniti parte la un contract de franciza privind una din francizele noastre, sunteti de acord sa prelucram datele dvs. personale,cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cartii deidentitate, detaliile de plata (daca incasati / platiti sume in bazacontractului) in urmatoarele scopuri: sa incheiem si sa executam contractulprivind obiectul convenit, sa achitam pretul contractuui, precum si altescopuri necesare in legatura cu contractul incheiat.

iv. Marketing si relatii publice, pe baza consimtamantuluidvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR:
Daca sunteti vizitator al site-ului nostru, putem procesaprin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locatia geografica, tipulsi versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de referinta, duratavizitei, fisierele log, interactiunile cu site-ul nostru web si cu campaniilenoastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. inconformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informatiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de site (ex. functia „Aplica acum!”) pentru a efectua cercetari de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing si pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activitati de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse si servicii similare. De asemenea, daca sunteti abonatul nostru la newsletter, puteti primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promotionale, putem face anunturi despre adaugiri si modificari privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificari prin e-mail (de exempludespre ofertele noastre), putem trimite buletine de stiri si revistele noastre de e-mail (ne puteti informa in orice moment daca nu mai sunteti interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

v. Securitate, bazata pe interesul legitim al Pizza Shop & Espresso Bar potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR:
Daca sunteti vizitator al acestui site, putem prelucradatele personale pe care le-ati incarcat, datele colectate automat despre dvs.sau despre dispozitivul dvs., in conformitate cu aceasta notificare deconfidentialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru apastra acest site securizat impotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor siintereselor companiei noastre si ale tertilor si pentru protejarea drepturilorde proprietate intelectuala. Mentionam ca aceste informatii pot fi dezvaluite in scopul investigarii sau urmaririi penale.

5. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal
Informatiile pe care lecolectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European, in functiede scopul prelucrarii. Pizza Shop & Espresso Bar se straduieste sa aplice garantii adecvatepentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale intimpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatiadvs. cu Pizza Shop & Espresso Bar si cu practicile descrise in aceasta Politica deconfidentialitate. Pizza Shop & Espresso Bar minimizeaza riscul pentru drepturile silibertatile dvs., prin faptul ca nu colecteaza sau stocheaza informatiisensibile despre dvs.In masura permisa delegile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga datele dvs.personale unor clienti (pentru implicarea in afaceri sau pentru a confirmacalitatea inalta a serviciilor noastre), auditori, agentii, autoritati desupraveghere sau alti furnizori de servicii externe pentru a ne indepliniobligatiile contractuale:
•catrepersoanele noastre imputernicite, in principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Pizza Shop & Espresso Bar, in vedereaprelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile premise prin prezenta, innumele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre. Pizza Shop & Espresso Bar va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se vaasigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri corespunzatoare deprotectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea sisecuritatea datelor dumneavoastra cu caracter personal;
• in masura in care suntem obligati sa facem acest lucruprin lege;
• in legatura cu orice procedura judiciara in desfasuraresau potentiala;
• pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale(inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul preveniriifraudei).Vom indica in mod clarpentru dvs. fiecare destinatar de date daca este bine cunoscut in momentulinitierii procesarii.

6. Drepturile dvs. GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate
Aveti dreptul de a accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi, daca acestea sunt inexacte. Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor exceptii. De asemenea, ne puteti solicita incetarea utilizarii datelor dvs. in scopuri de marketing direct. Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti ingrijorari cu privire la modul in care va prelucram datele dvs. personale.Cand este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise. Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul prelucrarii, categoriile dedate cu caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si cat timpvor fi stocate. Daca doriti sa executati oricare dintre aceste drepturi, varugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la adresa office@pizzashop.ro, oricand.

7. Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale suntstocate de catre Pizza Shop & Espresso Bar, pe serverele sale. Datele cu caracterpersonal pe care le prelucram bazate pe consimtamantul dvs. vor fi pastratepentru perioada nelimitata de timp (sau pana cand consimtamantul este revocat),cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel iar acestlucru este necesar pentru scopul prelucrarii.Daca nu ne-ati furnizatacordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ati revocat acordul, vom stocanumai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referinte sinote) pentru statistica si necesitatile de raportare sau in masura justificatape baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.Fara a aduce atingerecelorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente(inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:
• in masura in care suntem obligati sa facem acest lucruprin lege;
•in cazul in care informatiile / documentele suntrelevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala; si
• pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noastelegale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul preveniriifraudei).

8. Securitatea datelor personale
Pentru a va protejaconfidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmitetiprin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice siadministrative.Actualizam si testamtehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul ladatele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie aceleinformatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruimangajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinereaconfidentialitatii si securitatii informatiilor dvs. Daca apare o scurgere dedate cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evaluaun nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privindincalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata cascurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs.(de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara),va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in carelegea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

9. Modificari ale politicii privind confidentialitatea
Este posibil sa actualizamdin cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiunipe acest site web.Avand in vedere ca legileprivind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor destat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatescdin cand in cand, se asteapta ca aceasta notificare privind confidentialitateasi conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document deinformare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fiafisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constient de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toateanunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre deconfidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestuisite web.

10. Site-urile terte parti
Acest site poate includehyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

11. Despre cookie-uri
Asa cum este valabilpentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automatanumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adreseleProtocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau adispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii desprevizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatiisunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acesteiimbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresadvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cuserverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele,pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colectainformatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintelevizitatorilor si nevoile acestora. Acest site utilizeaza, deasemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugamsa accesati
Documentul de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor pe site
[PC1]

12. Securitatea site-ului
Nu putem garanta catransmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putemasigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti siintelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre Pizza Shop & Espresso Bar se face pepropriul dvs. risc. Cu toate acestea, Pizza Shop & Espresso Bar foloseste masuri de securitatea site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ulweb, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuritehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejezedatele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea,modificarea sau distrugerea datelor.Suntem constienti ca potaparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program.In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa ne miscam repede pentru a izolaproblema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare sipentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, vomnotifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorectasau incursiune neautorizata in site-ul Pizza Shop & Espresso Bar. 13. Intrebari, nelamuriri,reclamatiiDaca aveti intrebari cuprivire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va executatidrepturile sau aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la ……………